Neste ano letivo 21/22 a Creche, irá ter como tema ” O corpo e as suas potencialidades.”